FERLET


Theaterseizoen '21/'22


Speellijst FERLET

Kaarten zijn rechtstreeks te koop bij de speellocaties. Mail mij gerust bij vragen/opmerkingen!

2021

11 juli - Swichum: Nicolaaskerk (14:30) GEWEEST

28 aug - Oudebildtzijl: Aerdenplaats (20:30) GEWEEST

29 aug - Allingawier: Kerkje (15:00) GEWEEST

3 sept - Rijs: Openluchttheater De Teatertún (20.30) GEWEEST

5 sept - Cornjum: Nicolaaskerk (15:00) GEWEEST
5 sept - Cornjum: Nicolaaskerk (17:00) GEWEEST

9 sept - Joure: It Haske (20:15) UITGESTELD

18 sept - Huizum: Dorpskerk (20:00) GEWEEST

19 sept - Workum: Kultuerhús Klameare (15:00) GEWEEST

1 okt - Franeker: Theater De Koornbeurs (20:15) GEWEEST

2 okt - Lemmer: Theater De Hege Fonnen (20:00) GEWEEST

31 okt - Burdaard: MFC Het Spectrum (15:00) GEWEEST

12 nov - IJlst: Mauritiuskerk (20:00) GEWEEST

14 nov - Nes: Theaterkerk Nes (16:00) GEWEEST

20 nov - Tytsjerk: Yn 'e Mande (20:00) GEWEEST

21 nov - Jorwert: Redbadtsjerke (15:00) GEWEEST

27 nov - Balk: De Treemter (20:00) VERPLAATST NAAR 26 MRT

2022

10 mrt - Wanswert: Petruskerk (20:30) GEWEEST

13 mrt - Rottevalle: Doarpstsjerke (15:00) VERPLAATST NAAR 11 DEC '22

19 mrt -  Makkum: Doopsgezinde kerk (20:30) GEWEEST

26 mrt - Balk: De Treemter (20:00) GEWEEST

27 mrt - Wier: Ioannistsjerke (15:00) GEWEEST

23 apr - Veenwouden: Schierstins (20:00) GEWEEST

13 mei - Sneek: Lewinski (20:00) GEWEEST

10 nov - Joure: BESLOTEN OPTREDEN - GEWEEST

17 nov - Burgum: BESLOTEN OPTREDEN - GEWEEST

9 dec - Drachten: De Lawei (20.30) GEWEEST

11 dec - Rottevalle: Doarpstsjerke (15:00) KAARTEN EN INFO: GEWEEST

 

EP 'Ferlet': voor info zie hier!