AGENDA


Speellijst FERLET

De speellijst is nog niet compleet, meer data/locaties volgen z.s.m!

Kaarten zijn rechtstreeks te koop bij de speellocaties.

 

2021

11 juli - Swichum: Nicolaaskerk (14:30) Kaarten

11 juli - Swichum: Nicolaaskerk (16:30) Kaarten

28 aug - Oudebildtzijl: Aerdenplaats (20:30) Kaarten

29 aug - Allingawier: Kerkje (15:00) Kaarten

3 sept - Rijs: Openluchttheater De Teatertún (20.30) Kaarten

5 sept - Cornjum: Nicolaaskerk (15:00) Kaarten

9 sept - Joure: It Haske (20:15) Kaarten

11 sept - Workum: De Klameare (20:00) Kaarten

18 sept - Huizum: Dorpskerk (20:00) Kaarten

1 okt - Franeker: Theater De Koornbeurs (20:15) Kaarten

2 okt - Lemmer: Theater De Hege Fonnen (20:15) Kaarten

31 okt - Burdaard: MFC (20:00) Kaarten

12 nov - IJlst: Mauritiuskerk (20:00) Kaarten

14 nov - Nes: Theaterkerk Nes (16:00) Kaarten

20 nov - Tytsjerk: Yn 'e Mande (20:00) Kaarten

21 nov - Jorwert: Redbadtsjerke (15:00) Kaarten

27 nov - Balk: De Treemter (20:00) Kaarten

 

2022

10 mrt - Wanswert: meer info volgt

13 mrt - Rottevalle: Doopsgezinde kerk (15:00) Kaarten

19 mrt -  Makkum: Doopsgezinde kerk (20:00) Kaarten